Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Flow Job Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.05.2018. Päivitetty 25.5.2020. Päivitetty 16.3.2023.

Rekisterinpitäjä

Flow Job Oy (Y-tunnus: 2910314-2)
Taiteentekijäntie 7 C
00350 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anniina Ronkainen
Puhelin: 040-5484516
Sähköposti: anniina(at)merkattu.fi

Rekisterin nimi

Merkattu.fi:n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Kun ostat merkattu.fi – verkkokaupasta, annat rekisterinpitäjälle luvan käyttää henkilötietojasi tilauksen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten arkistointi ja käsittely sekä lähettäminen asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Mikäli tilauksen käsittelyssä tai toimituksessa ilmenee ongelmia, voimme henkilötietojen avulla ottaa asiakkaaseen yhteyttä asian selvittämiseksi tai informoimiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-Henkilön etu- ja sukunimi
-Postiosoite
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
-Asiakkaan ilmoittamat mahdolliset lisätiedot koskien tilausta
-Tiedot tilatuista tuotteista

Rekisterin sijainti

Käytämme sivustomme ylläpitoon järjestelmää nimeltä WordPress. Asiakkaan tilaustiedot tallentuvat WordPress:n tietokantaan. Säilytämme tilaustietoja WordPress-tietokannassa 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen tilaustiedot poistetaan tietokannasta. Verkkokauppatilauksissa ilmoitetut asiakastiedot säilytetään verkkosivullamme, jonka palvelimia ylläpitää Seravo Oy (Y-tunnus: 2392019-2).

Tilausvahvistukset lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen Seravo Oy:n sähköpostipalvelun kautta. Säilytämme vastaanottamiamme sähköposteja 12 kuukauden ajan voidaksemme palvella asiakasta mahdollisimman hyvin. Mikäli asiakas haluaa, että poistamme kaikki asiakkaan lähettämät sähköpostit järjestelmästämme, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Evästeet

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selaimesi tallentaa käyttämällesi laitteelle. Evästeet tekevät verkkokauppamme käyttämisestä käyttäjäystävällisempää ja nopeampaa. Halutessasi voit estää selainta käyttämästä evästeitä käyttämäsi selaimen asetuksista muokkaamalla. Tämä voi kuitenkin haitata tai estää verkkokaupan käyttämistä.

Evästeitä käytetään verkkokaupan toiminnallisuuksien, viestinnän, analytiikan ja markkinoinnin tehostamiseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme koskaan luovuta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille, ellemme ole siihen lain mukaan velvoitettuja. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Fyysinen pääsy henkilötietojen käsittelyyn tarkoitetuille laitteille on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.